sheme ukr

Висловлення зацікавленості
Висловлення зацікавленості (ВЗ) готують комунальні теплопостачальні підприємства відповідно до інструкцій розділу "Як подавати заявку" веб-сайту

Огляд та оцінка Висловлень зацікавленості
Вивчення та оцінка Висловлень зацікавленості виконується Консультантом-координатором DemoUkrainaDH (КК). В процесі оцінки КК підтримує зв'язок з контактними особами вказаними у ВЗ, надсилає питання та запити щодо додаткової інформації, щоб зробити оцінку якомога глибокою.

Схвалення підтримки підготовки проекту
Оцінка ВЗ надається Комітету з оцінки та моніторингу (КОМ) для схвалення. КОМ складається з представників НЕФКО та Мінрегіону.

Підготовка бізнес-плану
Бізнес-план проекту готує Косультант з управління проектами (КУП). Теплопостачальне підприємство надає КУП інформацію та допомогу. Паралельно з підготовкою бізнес-плану НЕФКО проводить перевірку фінансового стану міста та підприємства для визначення кредитоспроможності та здатності міста надати муніципальну гарантію на суму кредиту.

Схвалення бізнес-плану
Відповідно до результатів бізнес-плану та фінансової перевірки НЕФКО може схвалити фінансування та впровадження проекту. Крім цього, бізнес-план є основою прийняття рішення міською радою щодо видачі муніципальної гарантії та погодження муніципальної гарантії Мінфіном.

Підписання фінансових угод
Після схвалення бізнес-плану,відповідної фінансової перевірки, а також погодження видачі муніципальної гарантії Мінфіном готуються до підписання фінансоі угоди, які складаються з кредитної угоди, грантової угоди та гарантійної угоди.

Впровадження проекту
Діяльність з впровадження проекту можна розділити на послідовні кроки. Перший крок - це створення на підприємстві Групи впровадження проекту (ГВП), яка несе відповідальність за виконання проекту. Перед початком фактичного виконання робіт проводиться наступна послідовна діяльність: тренінг для ГВП, підготовка тендерних документів, проведення закупівель, оцінка тендерних пропозицій та підписання контрактів з підрядниками. Протягом всього процесу впровадження проекту ГВП отримує підтримку КУП. Більше інформації щодо впровадження проекту можна знайти на веб-сайті у розділі FAQ.