Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля

E5P – це багатосторонній донорський фонд об’ємом 93 млн. євро, заснований під час головування Швеції у Європейському союзі у 2009 р., для сприяння інвестиціям у проекти підвищення енергоефективності та екології в Україні, із наміром в наступному включити до Фонду інші країни-учасниці “Східного партнерства”. У 2012 р. вкладниками Е5Р було прийнято рішення розширити дію Ініціативи на Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан.

Зазначений Фонд є механізмом колективного інвестування. В ньому акумулюються фінансові внески від Європейського Союзу та групи з більше ніж 10 країн. Дані кошти використовуються для надання позик та грантів на проекти у муніципальному секторі. Критерії розподілення грантів мають гнучкий характер. Проекти мають бути спрямовані на скорочення енергоспоживання і забруднення навколишнього середовища, зменшення викидів парникових газів, уникаючи деформації ринкової кон’юнктури, та підвищення конкурентоспроможності. Крім цих завдань Фонд також підтримує ведення діалогу з державними відомствами країн-учасниць та вдосконалення регуляторної бази.

Більше інформації про E5P ви знайдете в розділі Завантаження